Avem capacitățile și experiența să îți oferim răspunsurile de care ai nevoie pentru a atinge rezultatele dorite.

1. ADMINISTRARE PERSONAL

Ai nevoie de ajutor în procesul de administrare a personalului care lucrează în cadrul companiei tale? Noi îți suntem alături și îți oferim servicii de top pentru administrarea sarcinilor ce țin de personalul angajat în cadrul societății tale:

  • Servicii – Administrare Personal

Întocmirea documentelor de informare inițială a viitorului salariat;

Întocmirea contractelor individuale de muncă;

Întocmirea actelor adiționale;

Întocmirea deciziilor de suspendare/încetare a contractelor individuale de muncă;

Portal online cu informații pentru angajați: acces individual și securizat la datele personale și de salarizare (fluturași), precum și generarea de cereri sau efectuarea de modificări în datele personale;

Generarea adeverințelor de vechime pentru angajați;

Asistență în relația cu autoritățile (ITM) în cazul unor controale;

Specialist de resurse umane FQS alocat temporar sau permanent la sediul clientului, daca este necesar;

Persoană de contact cu care angajații să țină legătura și căreia să îi înainteze orice tip de cerere cu privire la dosarul personal;

Completarea, actualizarea si transmiterea Registrului de Evidență a salariaților în termenele legale.

2. SERVICII- SALARIZARE

Verificarea datelor primare primite de la client (pontaje, cereri concedii odihnă, concedii fără plată, concedii medicale, învoiri);

Calcul salarial (calculul orelor/zilelor de orice tip – standard, suplimentare, de noapte);

Calcul bonus / concedii de odihnă;

Evidenţierea absenţelor nemotivate, a învoirilor sau a concediilor fără plată, zilelor de delegații;

Înregistrarea modificărilor de natură salarială (salariul de bază, prime, deduceri personale de bază, deduceri suplimentare, etc.);

Înregistrare reţineri / avansuri / propriri;

Calculul îndemnizaţiei pentru concediile medicale sau pentru concediile de creştere/îngrijire a copilului;

Întocmire stat de salarii şi generare fluturaşi de salariu;

Întocmire fişier pentru plata salariilor prin bancă/card;

Generare şi depunere declaraţie 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;

Întocmire listă tichete de masă şi plasarea comenzii către furnizorul de tichete;

Întocmirea şi depunerea anuală a declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit.

Centralizatoare pe centrii de cost;

Listă privind angajaţii aniversaţi în lună;

Raport costuri pe angajat/pe centru de cost;

Raport privind concediile medicale;

Raport concedii de odihnă/concedii medicale.

Servicii oferite:

3. RECRUTARE

Ai nevoie de ajutor în procesul de recrutare pentru compania ta? Noi îți suntem alături și îți oferim servicii de top pentru identificarea și angajarea celor mai buni candidați pe unul dintre posturile:

Producție

Operator Producție, Operator Linie, Inspectori Calitate, Șef de Secție, Manager Producție

Inginerie

Ingineri Proiectanți, Ingineri de Mediu, Ingineri Mecanici, Ingineri Electroniști, Tehnicieni Service, Șef Proiect

TAX Services
Consulting

We are a company that offers design and build services for you from initial sketches to the final construction.

Transport

Șoferi B, C, D, E, Manager Transport

Financiar

Contabilitate - Operator Facturare, Contabili Juniori si Seniori, Controller Financiar, Economist, Analist Financiar, Achizitii – Operator Achizitii, Specialist Achizitii, Assistant Raportare

Logistică

Lucrator Depozit, Manipulanți Marfa, Stivuitoristi, Manager Logistică, Consilier Clienti, Lucratori Comerciali, Casier, Assistant Manager, Personal Administrativ, Arhivare, Operator Calculator, Agenti Vanzari

Ai nevoie de un consultant financiar eficient?